Bliv spejder

Bliv spejder hos Buddingespejderne og vær med til fantastiske oplevelser i naturen og sammenhold med dine spejderkammerater.


Spejderarbejde handler om at lære børn at tage ansvar for sig selv, hinanden og naturen. Gennem spejderarbejdet vil vi gerne lære børnene at danne deres egen mening i et demokratisk samfund. Vi vil gerne lære dem respekt for andre kulturer og for hinanden.

"Learning by doing"

Et spejdermøde er både sjov og ballade og læring. Vi underviser ikke børnene som man gør i skolen, men prøver at tilrettelægge møderne så børnene selv "lærer ved at gøre" - på engelsk kalder man det "learning by doing". Det er for eksempel nemmere at huske, hvor mange ben en bille har, når man selv har fanget den og talt dem.

Kristen organisation

KFUM-Spejderne er en kristen organisation, og en del af vores formål er at præsentere børn og unge for det kristne budskab. Hvad de selv vælger at tro på er dog helt deres egen sag.

Hvad laver vi?

  • Spejdere hilser på hinanden med venstre hånd
  • Spejdere har uniform på
  • Spejdere viser hensyn

At være spejder er et sundt og fornuftigt fritidstilbud for børn Spejdere laver bål og aktiviteterne foregår ude i naturen.

Som spejdere kan vi lide at holde fast i traditionerne - som fx at hilse på spejdermaner med venstre hånd og at have uniform på - selvom vi langt fra er enige om, hvor meget vi skal gå med den.

At være spejder er en livsstil, og punkterne foroven er kun en lille del af det at være spejder.

Vi laver masser af andre sjove og spændende ting, som du kan læse om her. Spejderarbejdet planlægges og leves ude i de enkelte grupper.

Hver gruppe er delt op, i mindre enheder

Om spejderlivet kan vi sige at:

  • Spejderliv kan beskrives med ord, men kan kun opleves i virkeligheden
  • Spejderliv foregår i tæt kontakt med naturen.
  • Spejderliv foregår i et nært fællesskab med spejderkammeraterne.

Til Spejdermøde

Et helt almindeligt spejdermøde for en bæver- eller ulve-flok kunne godt se sådan ud:

  • Vi starter med at samles og synge en spejdersang.
  • Så er der aktivitet, fx at lave bål eller et lille løb med poster, at male eller lege sanselege. Vi har også nogle gange temaer, hvor børnene fx lærer noget om andre kulturer.
  • Til sidst samles vi igen og synger sammen før mødet slutter, og vi tager hjem.

På Lejr

Vi tager selvfølgelig også på lejr. Vi holder både små lokale lejre men også store lejre for rigtig mange spejdere. Der er også indimellem lejre i udlandet og lejre i Danmark, hvor vi får besøg fra andre lande. På lejrene mødes vi og er fælles om spejderaktiviteter som at tage på løb, bygge alt muligt med reb og rafter, lave mad over bål, synge, sove i telt og meget andet.

Udvikling gennem leg

Det kunne lyde, som om spejderlivet mest bare er sjov og ballade, men der er mening med vores aktiviteter. Spejderlivet skal være med til at udvikle børnene til selvstændige og ansvarlige unge og voksne. Leg er at udfolde sig. Leg er at blive udfordret og at udfordre. Leg er fællesskab. Leg er glæde og spontanitet. Leg skal spejderarbejdet være, fordi vi alle er frivilligt med.

Men KFUM-spejderarbejde er mere end leg. Det er leg med en mening. Leg med et formål. Leg, der udvikler. Leg for livet. Hvilket liv? Et liv som ’hele mennesker’. Mennesker, der tager ansvar. Mennesker, der kan og vil arbejde sammen. Mennesker, der tager standpunkt.

Du kan læse mere på www.spejdernet.dk


Buddingespejderne · KFUM-Spejderne · Facebookwebmaster@buddingespejderne.dk · © 2007–2012